Bilimsel Program

 • Salon A
  AÇILIŞ

  AÇILIŞ KONUŞMALARI

  09:30 - 10:00

  Prof. Dr. Fulya DÖKMECİ (Sempozyum Başkanı) 

  Prof. Dr. İsmail Mete İTİL (TÜJD Başkanı)

  Prof. Dr. Ateş KARATEKE (TJOD başkanı)

  1. OTURUM

  ÜROJİNEKOLOJİDE SON GELİŞMELER

  Oturum Başkanları

  Fulya DÖKMECİ, Mauro CERVIGNI

  10:00 - 10:20

  Türkiye’de Ürojinekolojide Son Durum: Geçmişten Geleceğe

  Önay YALÇIN

  10:20 - 10:50

   

   Sanomed

  10:50 - 11:00

  Tartışma

  11:00 - 11:30

  Kahve Arası

  KURS 1

  PELVİK TABAN ULTRASONOGRAFİSİ

  Oturum Başkanları

  Themos GRIGORIADIS, Ömer Tarık YALÇIN, Murat SEVAL

  11:30 - 11:45

  Pelvik Taban Görüntüleme Yöntemlerine Genel Bakış ve Pelvik Taban Ultrasonografisindeki Teknik Detaylar

  Nuray HALİLOĞLU

  11:45 - 12:00

  Pelvik Tabanın Ultrasonografik Anatomisi

  Murat SEVAL

  12:00 - 12:15

  Pelvik Taban Ultrasonu Klinik Yaklaşımı Değiştiriyor Mu?

  Themos GRIGORIADIS

  12:15 - 12:30

  Klinik Pratikte Posterior Kompartman – Anorektal Ultrasonografi

  Özgür YENİEL

  12:30 - 13:30

  Öğle Yemeği

  KURS 2

  OBSTETRİK PELVİK TABAN HASARINA YAKLAŞIM

  Oturum Başkanları

  Feride SÖYLEMEZ, Acar KOÇ, Ş. Esra ÇETİNKAYA

  13:30 - 13:45

  Pelvik Tabanın Korunmasında Antenatal Yönetimin Önemi

  Melike DOĞANAY

  13:45 - 14:00

  Epizyotomi: Doğru Teknik ve Onarım

  Ş.Esra ÇETİNKAYA

  14:00 - 14:15

  Erken Dönem Anal Sfinkter Hasarı Yönetimi 

  Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN

  14:15 - 14:30

  Geç Dönem Anal Sfinkter Hasarı Yönetimi

  Ayhan KUZU

  14:30 - 15:00

  Model Üzerinde Anal Sfinter Onarımı Pratik Uygulaması

  15:00 - 15:30

  Kahve Arası

  KURS 3

  ÜROJİNEKOLOJİDE ÜRODİNAMİ KURSU

  Oturum Başkanları

  Carlos ERRANDO SMET, Fulya DÖKMECİ, Ömer GÜLPINAR

  15:30 - 15:45

  Güncel Kılavuzlar Eşliğinde İyi Ürodinami Pratiği

  Aral ATALAY

  15:45 - 16:00

  Olgular Eşliğinde Konvansiyonel Ürodinami 

  Carlos ERRANDO

  16:00 - 16:15

  Olgular Eşliğinde Ambulatuar Ürodinami

  Fulya DÖKMECİ

  16:15 - 16:30

  Olgular Eşliğinde Videoürodinami

  Ömer GÜLPINAR

   16:30 - 17:00

  Tartışma: Ürodinami Uygularken En Sık Karşılaştığınız Sorunlar

  KURS 4

  ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

  Oturum Başkanları

  Mauro CERVIGNI, İsmail Mete İTİL, Ateş KARATEKE

  17:00 - 17:15

  Pelvik Taban Cerrahi Anatomisi

  Halil AÇAR

  17:15 - 17:30

  Miduretral Sling Uygulamalarının Püf Noktaları (TVT)

  Ateş KARATEKE

  17:30 - 17:45

  Miduretral Sling Uygulamalarının Püf Noktaları (TOT)

  İsmail Mete İTİL

  17:45 - 18:00

  Minimal İnvaziv Sakrohistero/Kolpopeksi Tekniği

  Mauro CERVIGNI

  18:00 - 18:15

  Laparoskopik Sutur Teknikleri

  Onur KARABACAK

  18:15 - 19:00

  Training Box ile Pratik Uygulama

  19:00 - 20:30

  Açılış Kokteyli

 • Salon A
  2.OTURUM

  PELVİK TABAN BOZUKLUKLARINA KONSERVATİF YAKLAŞIM

  Oturum Başkanları

   Niyazi AŞKAR, Cem ATABEKOĞLU,  Türkan AKBAYRAK
  09:00 - 09:15 

  Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Ürojinekolojik Değerlendirme

  Murat SEVAL

  09:15 - 09:30

  Üriner İnkontinans Konservatif Tedavi Yöntemleri

  Şebnem ALANYA TOSUN

  09:30 - 09:45 

  Pelvik Organ Prolapsusunda Konservatif Tedavi Yöntemleri

  Themos GRIGORIADIS

  09:45 - 10:00

  Pelvik Taban İşlev Bozukluklarında Fizyoterapinin Rolü

  Emel SÖNMEZER

  10:00 - 10:15 

  Ürojinekolojik Cerrahilerin Cinsel İşlev Üzerine Olan Etkileri

  Kuntay KOKANALI

  10:15 - 10:30 

  Tartışma

  3. OTURUM

  SÖZLÜ BİLDİRİLER

  Oturum Başkanları

  Yaprak ÜSTÜN, Batuhan ÖZMEN

  10:30 - 11:00

  Sözlü Bildiri 1

  Sözlü Bildiri 2

  Sözlü Bildiri 3

  Sözlü Bildiri 4

  11:00 - 11:15 

  Kahve Arası

  4.OTURUM

   ALT ÜRİNER  SİSTEM İŞLEV BOZUKLUKLARI

  Oturum Başkanları

   Orhan ÜNAL, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU, Volkan KURTARAN
  11:15 - 11:30

  Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Güncel Gelişmeler

  Petek BALKANLI KAPLAN

  11:30 - 11:45 

  Midüretral Slingler: Kime, Hangi Sling?

  Fulya DÖKMECİ

  11:45 - 12:00 

  Üriner İnkontinans Cerrahisi Sonrası Problemler – İdrarımı Yapmakta Zorlanıyorum 

  Berna HALİLOĞLU PEKER

  12:00 - 12:15

  Üriner İnkontinans Cerrahisi Sonrası Problemler – Hala Kaçırıyorum

  Carlos ERRANDO SMET

  12:15 - 12:30

  Tartışma

  5. OTURUM

  VİDEO SUNUMLARI

  Oturum Başkanları Bülent BERKER, Murat SÖNMEZER
  12:30 - 13:00

  Video Sunumu 1

  Video Sunumu 2

  Video Sunumu 3

  Video Sunumu 4

  13:00 - 14:00 

  Öğle Yemeği

  6.OTURUM

  ÜROJİNEKOLOJİDE AĞRI YÖNETİMİ

  Oturum Başkanları

  Sevim DİNÇER CENGİZ, Fadıl KARA, Ruşen AYTAÇ

  14:00 - 14:15

  Rekürren İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Önlemede Vajinal Mikrobiyotanın Rolü

  Aydan BİRİ

  14:15 - 14:30

  Kronik Pelvik Ağrı Yönetimi 

  Ömer Lütfü TAPISIZ

  14:30 - 14:45

  Mesane Ağrısı Sendromu – İnterstisyel Sistit Yönetimi

  Mauro CERVIGNI

  14:45 - 15:00

  Vulvodini-Vestibulodini–Disparoniye Yaklaşım

  Yusuf ÜSTÜN

  15:00 - 15:15

  Genital Ağrı: Psikiyatrik Bakış Açısı

  Ceren GÖKER

  15:15 - 15:30

  Tartışma

  7. OTURUM

  VİDEO SUNUMLARI

  Oturum Başkanları

  Özlem MORALOĞLU, Salih TAŞKIN 

   15:30 - 16:00

  Video Sunumu 1

  Video Sunumu 2

  Video Sunumu 3

  Video Sunumu 4

  16:00 - 16:15

  Kahve Arası

  8.OTURUM

  PELVİK ORGAN PROLAPSUSU

  Oturum Başkanları

  Fırat ORTAÇ,Yakup KUMTEPE, Filiz AVŞAR

  16:15 - 16:30

  Apikal Prolapsus Cerrahisinde Uterusun Korunması: Hangi Yaklaşım?

  Esra ÇETİNKAYA

  16:30 - 16:45

  POP Cerrahisinde Vajinal Meş Kullanımında Güncel Durum 

  Yakup KUMTEPE

  16:45 - 17:00

  Kaf Prolapsusunda Meşsiz Vajinal Askı Yöntemleri

  Ömer Tarık YALÇIN

  17:00 - 17:15

  LeFort/Kolpokleizis

  İsmail Mete İTİL

  17:15 - 17:30

  Tartışma

  9. OTURUM

  UZMANLARLA BULUŞMA: PELVİK TABAN BOZUKLUKLARINDA OLGU TEMELİNDE YAKLAŞIM

  Panelistler

  Mauro CERVIGNI, Carlos ERRANDO SMET , Themos GRIGORIADIS,

  Fulya DÖKMECİ, Önay YALÇIN, İsmail Mete İTİL, Yakup KUMTEPE

  17:30 - 17:50

  Olgu I: Nüks POP’da Meş İle Onarım: Vajinal Mi, Abdominal Mi?

  17:50 - 18:10

  Olgu II: Nüks/Persistan Üi’da Hangi Teknik?

  18:10 - 18:30

  Olgu III: Tedaviye Dirençli AAM

  18:30 - 19:00

  En İyi Bildiri Ödülleri – Kapanış

 • Salon A
  10.OTURUM

  ÜROJİNEKOLOJİK AMELİYATLAR EŞLİĞİNDE TARTIŞMA I

  Oturum Başkanları

  Önay YALÇIN, Nuray BOZKURT

  09:00 - 12:00

  Ameliyathane I

  Laparoskopik Sakrokolpo-histeropeksi

  Ameliyathane II

  Robotik Sakrokolpo-Histeropeksi

  POP Cerrahisinde Vajinal Meş Uygulaması

  Kolpokleizis

  TOT

  TVT

  11.OTURUM

  ÜROJİNEKOLOJİK AMELİYATLAR EŞLİĞİNDE TARTIŞMA II

  Oturum Başkanı

  Niyazi AŞKAR, İbrahim ESİNLER

  12:00 - 15:00

  Ameliyathane I

  Laparoskopik Sakrouterin Askı

  Ameliyathane II

  Sakrospinöz Fiksasyon

  TVT

  Paraüretral Enjeksiyonlar

  İntravesikal Botoks Uygulaması 

  * Vaka durumuna göre ameliyatlar son şeklini alacaktır

Test

Form Gönderimi

Tamam

© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.